Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Pińczowie

T: +48 41 357 27 33
T: +48 538 452 360 (Kierownik MOSiR)
E: basen.pinczow@gmail.com

Kryta Pływalnia
ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów

Domki letniskowe
ul. Pałęki 26 28-400 Pińczów
T: +48 600 031 874