O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie

Jednostka została utworzona na podstawie Uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku jako Pływalnia Miejska w Pińczowie. Nazwa placówki z Pływalni Miejskiej na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji została zmieniona Uchwałą nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 maja 2020 roku.

Celem jednostki jest działalność statutowa, a także zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności w dziedzinie aktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Do zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy w szczególności utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjno-wypoczynkowej, rozwijanie usług w zakresie sportu i rekreacji.